AAF-Lufttechnik GmbH

AAF-Lufttechnik GmbH

Popis činnosti:

Športové výrobky, Filtre, Bielizňové tašky a koše, Vzduchotechnika

Poslať správu
Poslať správu:
AAF-Lufttechnik GmbH

Kontakt:

E-mail:

internet:

aaf-lufttechnik.germanytrade.sk

Sídlo spoločnosti:

AAF-Lufttechnik GmbH
Gernotstr. 23
Dortmund
443 19


internet:
www.aaf-lufttechnik.de

Kalolis

Kalolis je zariadenie určené predovšetkým na tlakovú filtráciu a odvodňovanie kalov z priemyselných a komunálnych čistiarní odpadových vôd. Komorový kalolis dosahuje vysoký obsah sušiny v kale, membránový kalolis navyše umožní efektívne premývanie kalového koláča.

Priemyselná piesková filtrácia

Naša spoločnosť vyrába zariadenia do oblasti priemyselná piesková filtrácia. Vyrábame pieskové filtre otvorené, uzavreté tlakové, kontinuálne pieskové s využitím pri výrobe, predčistenie a dočistenie technologických vôd i pre terciálne dočistenie vody.

Copyright © 2006 - 2022 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.
GermanyTrade > Hračky, športy a zábava > Sporty > Športové výrobky > AAF-Lufttechnik GmbH